Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Clwb Pel-Rwyd Bro Edern

Blwyddyn 3-6

Nos Wener

Cyfle i ddysgu sgiliau Pel-Rwyd o dan arweiniad aelod staff cymwys a phrofiadol. Mae'r clwb yn rhan o Gynghrair Iau Caerdydd a'r Fro ac yn cynrychioli'r Urdd mewn gemau misol.

 

Cychwyn: 15fed o Fedi, 2017

Dim sesiwn h a n n e   t ymor: 3ydd o Dachwedd, 2017

Diwedd Tymor: 8fed o Ragfyr, 2017

 

Blwyddyn 3 a 4:  17:15-18:00

Blwyddyn 5 a 6:  18:00- 18:45


 

Ysgol Uwchradd Bro Edern, Llanedeyrn

£51.00 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru