Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Penwythnos Teulu i Langrannog

Addas i bob Oedran

6ed-8fed o Ebrill, 2018

Penwythnos i'r Teulu yn Llangrannog:

 

Oedolion (18+) :  £140

8-17 oed :   £115

4-7 oed :   £85

2-3 oed :   £55

< 2 oed: £15

 

Pris yn cynnwys llety en-suite; brecwast, cinio, te a swper; pob gweithgaredd; taith gerdded i'r traeth; twmpath a band byw; a helfa wyau pasg

http://www.urdd.org/llangrannog

 

Blaendal o £50 y telulu 

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

£50.00 Blaendal

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
leanne@mentercaerdydd.cymru