Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Llangrannog

Addas i bob Oedran

6ed-8fed o Ebrill, 2018

Penwythnos i'r Teulu yn Llangrannog:

 

**Cynnig Cynnar**

Pris gostynedig wrth dalu blaendal o £50 y teulu cyn y 15/12/17:

 

Oedolion:  £134

Plant 8+:   £113

4-7 oed :   £84

o dan 3 oed :   AM DDIM

 

 

Pris yn cynnwys llety en-suite, brecwast, cinio, te a swper, pob gweithgaredd, taith gerdded i'r traeth, twmpath a band byw, a helfa wyau pasg

http://www.urdd.org/llangrannog

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

£50.00 Blaendal

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru