Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 2 Medi 2013

Haf gwych arall i Fenter Caerdydd!


Mae Menter Caerdydd wedi cael ei haf prysuraf eto...

* 6 wythnos o weithgareddau
* 8 lleoliad ar draws y ddinas
* Dros 250 o blant y dydd yn mynychu
* 45 o staff wedi’u cyflogi  


Mae’r plant wedi cael cyfleoedd di-ri wrth fynychu’r Cynlluniau Gofal yn Llandaf, Gabalfa a Llanisien, sesiynau chwarae Bwrlwm yn Llanedeyrn, Mynydd Bychan, Caerau a Phentrebaen a Hwyl Haf yn Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed - a’r cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg!

Yn ogystal â thripiau i’r traeth, Parc Margam, Parc Cosmeston, Sw Arch Noa, mae’r plant wedi cael nifer fawr o gyfleodd a gweithdai chwaraeon, crefft a choginio.  

Yn ol un rhiant sy’n defnyddio Cynlluniau Gofal yn ystod y gwyliau...  

“I chose Menter Caerdydd over other providers as it seemed far more organised, more variety in the activities they offer and an opportunity for my children to speak Welsh outside of the discipline of school in a fun every day environment. It helps the children with their confidence using Welsh in particular my youngest child. As a non welsh speaking parent it is important that they have this input during school holidays”

Mae Menter Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru i gynnal ein holl gweithgareddau gwyliau. Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Heather Joyce "Mae partneriaeth gryf y Cyngor gyda Menter Caerdydd yn un o'r nifer o ffyrdd mae'r Cyngor yn cefnogi'r Iaith Gymraeg yn ein Prifddinas, ac rwy'n falch i'r tymor haf fod mor llwyddiannus. Mae'r cynlluniau am y tymor newydd yn hynod gyffrous, gyda ariannu penodol o gyllideb y Cyngor eleni yn golygu cyfleoedd newydd i ddysgu a hyfforddi drwy'r Gymraeg yn ein Canolfannau Hamdden." 

 

Bydd yr hwyl yn parhau ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd a rhaglen lawn ac amrywiol o glybiau plant. Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan  - www.mentercaerdydd.org neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook am y newyddion diweddaraf.  

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org