Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Bore Coffi i Ddysgwyr

Pob Dydd Mawrth

Dewch am baned a chlonc yn Yr Hen Lyfrgell 10.30-11.30am

Cyfle i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol.

Siaradwyr gwadd achlysurol.

Croeso i ddysgwyr o bob safon.

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

£Am DDIM

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
angharad@mentercaerdydd.cymru