Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

**NEWYDD** : Clwb Bach y Bacws (Clwb Coginio)

Bl.3-6

Nos Iau, 16:30-18:30

 

Clwb coginio newydd sbon yn arwain at y Nadolig- wedi ei gynnal ym Macws Haf, a'i arwain gan Haf.

Cyfle arbennig i ddysgu sgiliau coginio sylfaenol, ac i ddatblygu yn gogyddion annibynol.

 

Byddem yn pobi ac addurno cacennau gyda Haf, a pharatoi prydau sawrus traddodiadol hefyd. Bydd rhywbeth at ddant pawb!

 

Dewch â bocsys bwyd addas i gario'r bwyd adref, os gwelwch yn dda.

 

Mae'r pris yn cynnwys yr holl gynhwysion, ac hyfforddiant.

 

 

*Cofiwch nodi os oes gan eich plentyn unrhyw alergeddau, neu anghenion dietegol*

 

Dechrau: 28/09/17

Hanner Tymor: 02/11/17

Diwedd: 07/12/17

 

Bacws Haf, CF5 2HN

£140.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru