Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Plantos Heini - Dydd Gwener

2 oed i oedran ysgol

Dydd Gwener 12:30-1:30yp

15 Medi -  8 Rhagfyr (dim sesiwn hanner tymor - Tachwedd 3ydd)

 

Cwrs 12 wythnos i hybu datblygiad corfforol eich plentyn a magu hyder mewn awyrgylch gyfeillgar. Yn ystod sesiwn Plantos Heini byddwch yn:-

Cynhesu gan ddefnyddio rhannau gwahanol o'r corff

Chwarae gemau amrywiol i annog plant i symud a chwarae.

 

Mae'n rhaid i'r rhieni aros gyda'r plant yn ystod y sesiynau.

 

 Mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

Canolfan Ieuenctid Canol Caerdydd, Sblot CF24 5HF

£42.00 am 12 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru