Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Plantos Heini - Dydd Gwener

2 oed i oedran ysgol

12:30-1:30yp // 12.01.18 - 23.03.18

 

 

Cwrs 10 wythnos i hybu datblygiad corfforol eich plentyn a magu hyder mewn awyrgylch gyfeillgar. Yn ystod sesiwn Plantos Heini byddwch yn:-

Cynhesu gan ddefnyddio rhannau gwahanol o'r corff

Chwarae gemau amrywiol i annog plant i symud a chwarae.

Mae'n rhaid i'r rhieni aros gyda'r plant yn ystod y sesiynau.

 

12:30 - 1:30pm

Ionawr 12fed - Mawrth 23ain

(Dim sesiwn yn ystod Hanner Tymor - 23ain Chwefror)

 

 Mewn partneriaeth ag Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

Canolfan Ieuenctid Canol Caerdydd, Sblot CF24 5HF

£35.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru