Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Bygi Heini

Bore Iau 10.30a.m - 11.15am

Cwrs 8 wythnos.

Chwefror 8fed - Mawrth 29ain 10:30am- 11:15am

 

Cyfle gwych i rieni gadw'n heini gyda rhaglen ymarfer corff dan arweiniad Cadi Fôn. Bydd y sesiynau’n cynnwys cerdded hamddenol a chyflym a bydd ymarferion amrywiol i gryfhau a thonio’r cyhyrau.

Nid oes angen i chi boeni am drefnu gofal i'r plant - dewch â nhw gyda chi yn y bygi!

 

Argymhellir chi i beidio â gwneud ymarfer corff tan 6 wythnos wedi'r enedigaeth. Gwnewch yn siwr eich bod yn trafod gyda'ch doctor neu'ch ymwelydd iechyd cyn cymryd rhan.

 

 

 

Caeau Pontcanna - wrth Neuadd y Sgowtiaid

£40.00 8 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru