Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 28 Ionawr 2013

Cyfleoedd Hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, wedi cydlynu rhaglen o gyrsiau hyfforddiant cyfrwng Cymraeg ar gyfer unigolion sy’n gweithio, yn astudio neu’n gobeithio dilyn gyrfaoedd ym meysydd gofal plant, addysg, chwarae neu waith ieuenctid. 

 

Mae nifer o’r cyrsiau’n cynning achrediad Lefel 2, neu dystysgrif/gymhwyster gan Gyrff Cenedlaethol a bydd y ffioedd cofrestru yn amrwyio o £30 i £80. 

 

Mae’r rhaglen lawn ar gael i’w lawrlwytho o wefan Menter Caerdydd – www.mentercaerdydd.org a bydd y cyrsiau’n cael eu cynnal rhwng Chwefror a Mehefin 2013. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyrsiau Amddiffyn Plant, Cymorth Cyntaf, Gweithio gydag Anableddau, Dyfarnu Rygbi, Blas ar Chwarae, Hyrwyddo Ymddygiad Positif, Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle, Delio gyda rhieni heriol a Chwrs Ataliad Plentyn (Child Restraint Training).

 

Bydd nifer cyfyngedig o le ar bob cwrs, a bydd rhaid talu’r ffi llawn wrth gofrestru er mwyn cadarnhau lle ar y cwrs. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 12.02.13

 

I dderbyn y wybodaeth yn electroneg cysylltwch ag angharad@mentercaerdydd.org, neu ewch i’r wefan am rhestr llawn o’r cyrsiau. Mae’r holl gyrsiau’n cael eu cynnal mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd.

 

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org