Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Plantos Heini - Dydd Llun

2 oed i oedran ysgol.

Dydd Llun 15.01.18 - 26.03.18

 

Cwrs 10 wythnos i hybu datblygiad corfforol eich plentyn a magu hyder mewn awyrgylch hamddenol a hwyl. Yn ystod sesiwn Plantos Heini byddwch yn:-

Cynhesu gan ddefnyddio rhannau gwahanol o'r corff

Chwarae gemau amrywiol i annog plant i symud a chwarae.

 

Mae'n rhaid i rhieni aros gyda'r plant yn ystod y sesiynau.

 

9:30 - 10:30am

15fed Ionawr - 26ain Mawrth

(Dim sesiwn yn ystod Hanner Tymor - Chwefror 19eg)

Planed Gymnasteg, Heol Penarth, Caerdydd

£35.00 10 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru