Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgaredd

yn ôl at y rhestr

Plantos Heini - Dydd Llun

2 oed i oedran ysgol.

Dydd Llun 9:30-10:30am

11eg Medi - 4ydd Rhagfyr (ag eithro hanner tymor Hydref 30ain)

 

Cwrs 12 wythnos i hybu datblygiad corfforol eich plentyn a magu hyder mewn awyrgylch yn ystod sesiwn Plantos Heini byddwch yn:-

Cynhesu gan ddefnyddio rhannau gwahanol o'r corff

Chwarae gemau amrywiol i annog plant i symud a chwarae.

 

Mae'n rhaid i rhieni aros gyda'r plant yn ystod y sesiynau.

Planed Gymnasteg, Heol Penarth, Caerdydd

£42.00

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
gwenno@mentercaerdydd.cymru