Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 7 Medi 2012

Cwmni Drama Newydd i bobl ifanc Caerdydd

CWMNI DRAMA NEWYDD I BOBL IFANC CAERDYDD

Wyt ti rhwng 11 a 15 oed â diddordeb mewn perfformio? Wyt ti eisiau ymuno â chwmni theatr ieuenctid newydd yng Nghaerdydd? Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Caerdydd, prosiect newydd cyffrous ar y cyd rhwng Sherman Cymru a Menter Caerdydd, yn dechrau Nos Wener, Medi 28 yn Sherman Cymru am dymor o 10 wythnos.

 Trwy gydweithio, bydd Menter Caerdydd a Sherman Cymru yn datblygu cwmni newydd sy’n seiliedig ar brosiectau ieuenctid blaenorol y ddau sefydliad, fydd yn elwa ar brofiad ac arbenigedd unigolion proffesiynol sy’n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad y cwmni newydd yw cynnal gweithdai wythnosol dan arweiniad staff proffesiynol, cynnig cyfleoedd rheolaidd i berfformio, trefnu ymweliadau i weld cynyrchiadau theatr proffesiynol, datblygu amrywiaeth eang o sgiliau perfformio, llwyfan a chael profiad creadigol gwych.

“Mae cydweithio gyda Sherman Cymru yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc sydd yn mwynhau perfformio ac eisiau dysgu mwy am fyd y theatr. Y gobaith yw y bydd Cwmni Theatr Ieuenctid Caerdydd yn cynnig profiadau amhrisiadwy trwy gyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc y ddinas gan ddatblygu actorion, chyfarwyddwyr a sgriptwyr y dyfodol” meddai Angharad Thomas, cydlynydd y prosiect ar ran Menter Caerdydd

I gofrestru gyda’r cwmni newydd, ewch i wefan mentercaerdydd.org neu cysylltwch gydag angharad@mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org

Cwmni Theatr Ieuenctid Caerdydd

Yn dechrau Nos Wener, Awst 28
5.30pm – 7pm
Sherman Cymru, Ffordd Senghenydd, Caerdydd, CF24 4YE

Cwrs 10 wythnos ar gyfer disgyblion blwyddyn 7, 8, 9 a 10

£60