Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 27 Gorffennaf 2012

Gwasanaeth bws arbennig i Faes yr Eisteddfod

Caerdydd > Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llandŵ

Meddwl sut i gyrraedd Maes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandŵ o Gaerdydd?

Os ydych yn bwriadu ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Llandŵ ond ddim yn rhy awyddus i fynd yn y car yna mae angen i chi gysylltu gyda Menter Caerdydd sydd yn trefnu gwasanaeth bws i Faes yr Eisteddfod eleni.

£5 fydd cost y bws (yna ac yn ôl) a bydd 2 fan casglu yng Nghaerdydd – o flaen Eglwys Ararat yn yr Eglwys Newydd ac o flaen tafarn y Mochyn Du. Byddwn yn cynnig 1 lle am ddim i bob plentyn fydd yn teithio ar y bws gydag un rhiant yn talu.

Bydd bysiau yn mynd ar y dyddiadau isod -

Dydd Sadwrn, Awst 4

Dydd Sul, Awst 5

Dydd Llun, Awst 6

Dydd Mawrth, Awst 7 (Bws Dydd a Bws Hwyr)

Dydd Mercher, Awst 8 (Bws Dydd a Bws Hwyr)

Dydd Gwener, Awst 10 (Bws Dydd a Bws Hwyr)

 

Mae nifer o’r bysiau’n cyd-fynd gyda gweithgareddau/digwyddiadau ar y Maes ee Noson Gomedi, Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Y Storm, Seremoni’r Cadeirio, Cyngherddau, Maes C, Stomp, Gigs ar y Maes ayb...

Am fwy o wybodaeth ar amserlen/rhaglen yr wythnos ewch i wefan yr Eisteddfod -www.eisteddfod.org.uk

I archebu tocyn bws neu am wybodaeth llawn o’r amserlen, ewch i wefan y Fenter neu argraffwch y ffurflen sydd ynghlwm â’r ebost hwn a dychwelwch y ffurlfen gyda’r taliad cywir i’r cyfeiriad isod (dylid gwneud sieciau’n daladwy i Fenter Caerdydd)

www.mentercaerdydd.org

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org