Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 19 Gorffennaf 2012

Hwyl yr Haf gyda Menter Caerdydd

HWYL YR HAF GYDA MENTER CAERDYDD

O syrffio a choginio i sesiynau chwarae Bwrlwm, hwyl yn y parc a gweithdai chwaraeon - mae haf prysur iawn ar y gweill gyda Menter Caerdydd.

Bydd amserlen gynhwysfawr o weithgareddau cyffrous i blant a phobl ifanc yn dechrau Dydd Llun, Gorffennaf 23. Bydd y gweithgareddau – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg – yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrwyiol ar draws y ddinas yn ystod gwyliau’r Haf.

Mae sesiynau poblogaidd Bwrlwm a Hwyl Haf y Parciau, sy’n rhad ac am ddim yn ôl eto, ac am y tro cyntaf, bydd y Fenter yn cydweithio gyda’r Urdd a mynd i hwyl y Gemau Olympaidd trwy gynnal diwrnod Olympaidd.

Bydd dau Gynllun Gofal yn rhedeg drwy’r haf hefyd yn Ysgol Treganna ac Ysgol Glantaf, a bydd gweithdai Syrffio a Choginio i bobl ifanc fel rhan o Wyl Ddysgu Haf Cyngor Caerdydd.

Mae rhestr llawn o’r gweithgareddau, prisiau a gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan – www.mentercaerdydd.org

Mae Menter Caerdydd yn darparu’r cyrsiau mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, Cyngor Caerdydd a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd.

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org