Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 19 Gorffennaf 2012

Miloedd yn heidio i Gastell Caerdydd i ddathlu'r Gymraeg

Miloedd yn heidio i Gastell Caerdydd i ddathlu’r Gymraeg

Fe ddaeth 8,500 o bobl ynghyd i ddathlu'r Gymraeg yn ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar 23 Mehefin, gyda 1,500 o bobl yn mynychu gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau gŵyl Tafwyl yn ystod yr wythnos a ddilynodd.

Dyma'r tro cyntaf i'r ffair gael ei chynnal yn y Castell a’r tro cyntaf i Tafwyl ddigwydd fel rhan o ŵyl flynyddol Caerdydd, ac yn ôl y trefnwyr, Menter Caerdydd, roedd yn llwyddiant ysgubol.

"Nod Tafwyl yw hyrwyddo’r Gymraeg yng Nghaerdydd ac mae’r ymateb eleni wedi bod yn wych,” eglura Siân Lewis, prif swyddog y Fenter.

“Roedd cynnal y ffair yng nghanol y ddinas yn gyfle i ni ddenu cynulleidfa eang, ac roedd yn braf gweld y torfeydd yn tyrru drwy borth y Castell i fwynhau’r bwrlwm a chael blas ar y gweithgareddau sydd ar gael drwy’r Gymraeg yng Nghaerdydd,”

Fe weithiodd y Fenter gyda nifer o bartneriaid newydd i lwyfannu Tafwyl eleni, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, S4C a BBC Radio Cymru.

Cerddoriaeth fyw ac adloniant ar gyfer y teulu oedd prif uchafbwyntiau’r ffair, yn ogystal â gweithdai cerddoriaeth, celf a chrefft a chwaraeon, a sesiynau coginio gyda Bryn Williams.

Fe berfformiodd disgyblion ysgolion cynradd Cymraeg Caerdydd ar lwyfan bwrpasol, ac roedd gweithgareddau ar gyfer dysgwyr yr iaith.

Yn ystod yr wythnos yn dilyn y ffair, cynhaliwyd llu o ddigwyddiadau eraill ledled y ddinas, gan gynnwys noson gomedi a gwahanol gigs cerddoriaeth.

Ychwanega Siân Lewis, “Rwy’n ddiolchgar iawn i’n partneriaid ac i’r holl bobl wirfoddolodd i stiwardio yn y Castell, yn ogystal â chriw’r Fenter oedd wrthi am bron i flwyddyn yn trefnu bob dim.”
Diwedd

Ffeithiau Chwim Tafwyl

  • Trefnwyd Tafwyl gan Fenter Caerdydd.
  • Noddwyd Tafwyl gan Ŵyl Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr.
  • Dyma oedd y seithfed tro i’r Fenter drefnu Tafwyl, a dyma oedd y tro cyntaf i’r dathliad gael ei gynnal fel rhan o Ŵyl Caerdydd. Dyma’r tro cyntaf hefyd i ffair Tafwyl gael ei chynnal yng Nghastell Caerdydd.
  • Mae Gŵyl Caerdydd 2012 yn llawn digwyddiadau at ddant pawb. Mae digwyddiadau celfyddyd, chwaraeon a diwylliant ar hyd a lled y ddinas dros yr haf - yn wyliau bwyd, picnics i'r teulu, sioeau cerdd, melas, hwylio a theatr stryd. Dewiswch y digwyddiadau sydd at eich dant chi! O Na fyddai'n haf o hyd! Am fwy o wybodaeth am Ŵyl Caerdydd ewch i www.gwylcaerdydd.com

Am fwy o wybodaeth i’r wasg:
Hannah Thomas
07810 794853
hannahthomas@mentercaerdydd.org

6.7.12