Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 19 Gorffennaf 2012

Chwilio am wirfoddolwyr i Tafwyl

Chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Tafwyl

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar 23 Mehefin.

 

Disgwylir dros 8,000 o bobl i fynychu’r digwyddiad rhad ac ddim, sy’n cael ei gynnal rhwng canol dydd ac 8 yr hwyr ac sy’n cynnig ystod o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan, o gerddoriaeth fyw ac adloniant i chwaraeon, drama, coginio a dawns.

Bydd cyfarch a chroesawu ymwelwyr, rhoi cyngor ar y gwahanol ddigwyddiadau a goruchwylio rhai gweithgareddau penodol ymhlith dyletswyddau’r gwirfoddolwyr.

 

Meddai Siân Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd, trefnwyr Tafwyl, “Dyma gyfle gwych i wirfoddolwyr brwdfrydig a chyfeillgar i chwarae rôl mewn digwyddiad Cymraeg blaenllaw fydd yn codi proffil yr iaith yng Nghaerdydd ac yn dangos yr ystod o weithgareddau Cymraeg sydd ar gael yn y ddinas.”

 

Bydd gwahanol oriau shifft a dyletswyddau ar gael, a bydd Menter Caerdydd yn darparu hyfforddiant. Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 18 oed neu’n hŷn ac yn siaradwyr Cymraeg neu’n ddysgwyr hyderus. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfoddoli-yn-tafwyl neu drwy gysylltu â’r Fenter ar 029 2068 9888.

 

Bydd dawnsio a drymio gyda grŵp SWICA, yn ogystal â sesiynau celf a chrefft gyda Chrefft yn y Bae ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru a gweithdai drama a ffilm wedi’u harwain gan Chapter, Sherman Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru ymhlith gweithgareddau Tafwyl.

Bydd Meic Stevens, band ‘surf rock’ Y Niwl, y gantores Greta Isaac a llu o artistiaid eraill hefyd yn perfformio ar ddwy lwyfan gerddoriaeth yn ystod y dydd.


Bydd cannoedd o ddisgyblion ysgolion cynradd Cymraeg Caerdydd yn camu i’r llwyfan, a bydd atyniadau eraill megis gweithdai sgiliau syrcas gyda NoFit State Circus a stondinau yn gwerthu bwydydd a diodydd Cymreig.

Yn ystod 23-29 Mehefin, bydd nifer o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ledled y ddinas o dan adain Twitter. Ewch i www.tafwyl.org am fanylion llawn. Dilynwch Tafwyl ar Facebook: Gŵyl Tafwyl a Twitter: @Tafwyl.

Ends

Ffeithiau Chwim Tafwyl

  • Mae Tafwyl yn cael ei drefnu gan Fenter Caerdydd.
  • Noddir Tafwyl gan Ŵyl Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr.
  • Dyma’r seithfed tro i’r Fenter drefnu Tafwyl, a dyma’r tro cyntaf i’r dathliad gael ei gynnal fel rhan o Ŵyl Caerdydd. Dyma’r tro cyntaf hefyd i Tafwyl gael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd.
  • Bydd Gŵyl Caerdydd 2012 yn llawn digwyddiadau at ddant pawb. Bydd digwyddiadau celfyddyd, chwaraeon a diwylliant ar hyd a lled y ddinas dros yr haf - yn wyliau bwyd, picnics i'r teulu, sioeau cerdd, melas, hwylio a theatr stryd. Dewiswch y digwyddiadau sydd at eich dant chi! O Na fyddai'n haf o hyd! Am fwy o wybodaeth am Ŵyl Caerdydd ewch i www.gwylcaerdydd.com

Am fwy o wybodaeth i’r wasg:
Hannah Thomas
07810 794853
hannahthomas@mentercaerdydd.org

18.5.12