Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 19 Gorffennaf 2012

Hwyl a Sbri i blant o bob oed yn Tafwyl

Hwyl a sbri i blant o bob oed


Bydd cyfle i blant o bob oed fwynhau llu o weithgareddau cyffrous yn ffair Tafwyl, digwyddiad Cymraeg rhad ac am ddim sy’n cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 23 Mehefin.

Bydd sesiynau sgiliau syrcas gyda NoFit State Circus a gweithdai drymio gyda mudiad Celfyddydau Cymunedol Amlddiwylliannol De Cymru (SWICA) ymysg y gweithgareddau fydd ar gael yn y digwyddiad, sy’n dechrau ganol dydd.

Bydd modd i ymwelwyr ifanc gael pip ar eu hoff lyfrau, cryno ddisgau a DVDs mewn pabell arbennig wedi’i threfnu gan Lyfrgelloedd Caerdydd, a bydd Techniquest hefyd yn cynnig blas o’u gweithgareddau gwyddonol enwog.

Ymhlith y gweithgareddau eraill bydd sesiynau chwaraeon wedi’u trefnu gan yr Urdd, tîm hoci iâ y Cardiff Devils, Gleision Caerdydd a Chymdeithas Bêl-droed Cymru, gyda chyfleoedd i ennill tocynnau a chrysau hefyd.

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Crefft yn y Bae a Gweithdy Print Caerdydd yn cynnal gweithdai celf a chrefft, a gyda chymorth Cegin Gwir Flas Cymru a chwmni Bwyd Hywel, bydd modd i blant a phobl ifanc roi tro ar ryseitiau iachus a blasus.

Sali Mali, Sam Tân a chymeriad Cyw fydd wrth law i ddifyrru’r ymwelwyr ieuengaf, gyda thegannau meddal hefyd ar gael ar eu cyfer.


Meddai Siân Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd, trefnwyr Tafwyl: “Bydd gwahanol weithgareddau at ddant plant o bob oed, beth bynnag eu diddordebau, yn Tafwyl ac ry’n ni’n edrych ymlaen at eu croesawu i’r bwrlwm yng Nghastell Caerdydd.”

Bydd cyfran helaeth y gweithgareddau yn rhad ac am ddim, ond bydd tâl bach am y deunyddiau ar gyfer rhai gweithdai. Does dim angen cofrestru , ond mae ymwelwyr yn cael eu hannog i gyrraedd mewn da bryd.

Am fanylion llawn, ewch i wefan Tafwyl, www.tafwyl.org . Dilynwch Tafwyl ar Facebook: Gŵyl Tafwyl a Twitter: @Tafwyl.

Diwedd

 

Ffeithiau Chwim Tafwyl

  • Mae Tafwyl yn cael ei drefnu gan Fenter Caerdydd.
  • Noddir Tafwyl gan Ŵyl Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr.
  • Dyma’r seithfed tro i’r Fenter drefnu Tafwyl, a dyma’r tro cyntaf i’r dathliad gael ei gynnal fel rhan o Ŵyl Caerdydd. Dyma’r tro cyntaf hefyd i Tafwyl gael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd.
  • Bydd Gŵyl Caerdydd 2012 yn llawn digwyddiadau at ddant pawb. Bydd digwyddiadau celfyddyd, chwaraeon a diwylliant ar hyd a lled y ddinas dros yr haf - yn wyliau bwyd, picnics i'r teulu, sioeau cerdd, melas, hwylio a theatr stryd. Dewiswch y digwyddiadau sydd at eich dant chi! O Na fyddai'n haf o hyd! Am fwy o wybodaeth am Ŵyl Caerdydd ewch i www.gwylcaerdydd.com

Am fwy o wybodaeth i’r wasg:
Hannah Thomas
07810 794853
hannahthomas@mentercaerdydd.org

18.5.12