Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Erthygl Newyddion

Dyddiad erthygl: 11 Mai 2012

Cyfarfod Cyhoeddus Comisiynydd y Gymraeg

Annwyl Syr/Madam

Cyfarfod Cyhoeddus Comisiynydd y Gymraeg

Mae’n bleser gennyf eich gwahodd i gyfarfod cyhoeddus cyntaf Comisiynydd y Gymraeg.

Dyddiad: 16 Mai 2012

Lleoliad: Atriwm, Prifysgol Morgannwg, Caerdydd, CF24 2FN

Amser: 17.30 – 19.00

Bydd y cyfarfod yn cynnwys cyflwyniad i waith Comisiynydd y Gymraeg a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Lle i nifer cyfyngedig o fynychwyr sydd ar gael, felly gofynnir i chi archebu eich lle. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu ag Emma Willis:

- dros e-bost post@comisiynyddygymraeg.org

 

- drwy ffonio 0845 6033 221