Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Datganiadau i’r Wasg

Dyddiad erthygl: 8 Rhagfyr 2011

Miri Meithrin

MIRI MEITHRIN YN TRELAI AM Y TRO CYNTAF

Bydd cyfle i deuluoedd a phlant meithrin i ganu, dawnsio a chwarae yn Miri Meithrin Menter Caerdydd tridie cyn y Nadolig. Bydd y sesiwn poblogaidd i blant rhwng 0 a 4 oed a’u rhieni yn dod i Ganolfan Hamdden Gorllewin Caerdydd, Trelai am y tro cyntaf, Ddydd Iau, Rhagfyr 22 – dyma gyfle gwych i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda’ch ffrindie cyn y Nadolig.

Martyn Geraint bydd yn diddanu’r plant a bydd cyfle i gwrdd a Sam Tan a Holi Hanna. Yn ogystal â’r adloniant, bydd cyfle i baratoi addurniadau celf a chrefft, paentio wynebau , chwarae ar y castell gwynt, a chyfle i’r rhieni gael paned.

Nid oes angen archebu tocynnau o flaen llaw, dim ond talu £3 y plentyn wrth y drws. Mae’r rhieni yn dod mewn am ddim. Bydd Miri Meithrin yn cael ei gynnal yn y Neuadd Fawr yn y Ganolfan rhwng 10.30am a 12pm.

Mae Menter Caerdydd yn trefnu sesiynau Miri Meithin yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol fel rhan o’n gwasanaeth i deuluoedd.

Am wybodaeth bellach ewch i wefan y Fenter – mentercaerdydd.org, neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau Cymraeg i blant a theuluoedd.

Diwedd

Am wybodaeth bellach: Sian Lewis 029 2068 9888 neu sianlewis@mentercaerdydd.org

Miri Meithrin
Dydd Iau, Rhagfyr 22 / 10.30am – 12pm
Canolfan Hamdden Gorllewinol Caerdydd, Trelai
£3 y plentyn (Rhieni am ddim)