Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Cefndir

Cefndir

Sefydlwyd Menter Caerdydd ym mis Mehefin 1998, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd drwy greu cyfleoedd i drigolion y ddinas ddefnyddio’r iaith tu allan i oriau gwaith a muriau’r ysgol.

Mae Menter Caerdydd yn Elusen Gofrestredig (1098606) ac yn Gwmni Cyfyngedig Drwy Warant (4576565). 


Mae’r Fenter yn weithgar yn y meysydd isod:

1. Clybiau wythnosol i blant drwy’r Gymraeg yng Nghaerdydd.
2. Cyfleoedd Chwarae am ddim yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol.
3. Cynlluniau Gofal gwyliau drwy’r Gymraeg.
4. Gweithdai amrywiol i blant yn ystod gwyliau’r ysgol.
5. Cyfleoedd wythnosol, penwythnosol ac yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol i bobl ifanc drwy’r Gymraeg.
6. Gweithgareddau Cymdeithasol i Ddysgwyr.
7. Cyfleoedd Cymdeithasol i Deuluoedd.
8. Pecyn dysgu anffurfiol wythnosol ac un-dydd i Oedolion
9. Tafwyl – Gwyl Gymraeg Caerdydd
10. Ffonlyfr
11. Cadeirio Fforwm Iaith Caerdydd Cyswllt Cymraeg ar sawl pwyllgor yn y sector gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
12. Rhaglen Hyfforddiant o gyrsiau wedi eu harchredu trwy gyfrwng y Gymraeg i drigolion Caerdydd
13. Pecyn o deithiau haf i Wyliau a lleoliadau amrywiol ar gyfer trigolion Caerdydd gan dargedu cynulleidfa hen ac ifanc  


Rydym yn gwireddu ein gwasanaethau drwy weithio mewn partneriaeth gyda nifer helaeth o fudiadau Cymraeg Caerdydd yn ogystal â phartneriaid di-Gymraeg y Ddinas. Un o brif bartneriaid Menter Caerdydd yw Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Caerdydd sydd yn gyfrifol am ariannu nifer helaeth o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig drwy’r Gymraeg yn y Ddinas.