Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Mae Bwrdd Rheoli Menter Caerdydd yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn. Rôl y Bwrdd Rheoli ydy sicrhau fod swyddogion cyflogedig y Fenter yn cyflawni eu gwaith dyddiol, cynnig cyngor a chefnogaeth i swyddogion y Fenter a sicrhau fod Menter Caerdydd yn atebol am yr holl wariant cyhoeddus trwy gymeradwyo a goruchwylio gweithdrefnau rheoli cyllid.


Cyfarwyddwyr y Cwmni ac Ymddiriedolwyr yr Elusen
:

Lisabeth Miles

Alan Rosser

Ceri Morgan

Penri Williams Ysgrifennydd y Cwmni

Aled Walters

Rhun Jones


Bwrdd Rheoli: 
Y Cyfarwyddwyr a:                       

Eryl Jones Cadeirydd

Elin Tudur

Sion Williams

Rhodri Llywelyn

Ceren Roberts

Mari Phillips

Ashok Ahir

Rhys Lloyd

Irfon Bennett

Non Tudur

Rachel Dwyer

Spencer Jones

Huw Onllwyn

Guto Brychan

Mali Thomas