Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Mae Bwrdd Rheoli Menter Caerdydd yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn. Rôl y Bwrdd Rheoli ydy sicrhau fod swyddogion cyflogedig y Fenter yn cyflawni eu gwaith dyddiol, cynnig cyngor a chefnogaeth i swyddogion y Fenter a sicrhau fod Menter Caerdydd yn atebol am yr holl wariant cyhoeddus trwy gymeradwyo a goruchwylio gweithdrefnau rheoli cyllid.


Cyfarwyddwyr y Cwmni ac Ymddiriedolwyr yr Elusen
:

Lisabeth Miles

Alan Rosser

Ceri Morgan

Penri Williams Ysgrifennydd y Cwmni

Aled Walters

Rhun Jones


Bwrdd Rheoli: 
Y Cyfarwyddwyr a:                       

Eryl Jones Cadeirydd

Elin Tudur

Sion Williams

Ceren Roberts

Irfon Bennett

Non Tudur

Liam Ellis

Huw Onllwyn

Mali Thomas

Eleri Mai