Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Ffonlyfr

Os nad ydych yn dymuno talu ar-lein, gallwch ffonio Menter Caerdydd ar 02920 689 888 a thalu gyda cherdyn dros y ffôn.


Eich Manylion
Manylion Busnes

Ar ôl danfon eich manylion, byddwch yn mynd i dudalen Paypal er mwyn talu. Unwaith y bydd eich taliad wedi cael ei wirio gan aelod o staff Menter Caerdydd bydd eich busnes yn cael ei ychwanegu at y Ffônlyfr.