Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Yr Hen Lyfrgell

Cartref y Gymraeg yng Nghaerdydd

Yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais, yw canolfan newydd i'r Gymraeg yn y brifddinas.

Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. 


— Gwersi Cymraeg i ddysgwyr gan Brifysgol Caerdydd

— Lleoliad i'w logi ar gyfer digwyddiadau amrywiol

— Cyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf

— Bistro annibynol Llaeth & Siwgr yn cynnig bwydlen o fwydydd ffres a Chymreig

— Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg

— Ystafelloedd digwyddiadau a cyfarfod godidog i'w llogi yng nghanol y ddinas

— Amgueddfa Stori Caerdydd

 

Cysylltwch gyda nia.ramage@yrhenlyfrgell.cymru neu ffoniwch 02920 225982

http://yrhenlyfrgell.cymru/