Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Yr Hen Lyfrgell

Cartref y Gymraeg yng Nghaerdydd

Yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais, yw canolfan newydd i'r Gymraeg yn y brifddinas. Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. 

 

 

— Rhaglen o weithgareddau wedi eu cydlynu gan drefnwyr Tafwyl, Menter Caerdydd

— Llwyfan perfformio ar gyfer gigs acwstig, nosweithiau comedi a stomp

— Cyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf

— Gwersi Cymraeg i ddysgwyr gan Brifysgol Caerdydd

— Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg

— Ystafelloedd digwyddiadau godidog i'w llogi

— Adloniant byw Cymraeg

— Amgueddfa Stori Caerdydd

 

cysylltwch a nia.ramage@yrhenlyfrgell.cymru neu ffoniwch 02920 225982

http://yrhenlyfrgell.cymru/