Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Yr Hen Lyfrgell

Cartref y Gymraeg yng Nghaerdydd

Yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais, yw canolfan newydd i'r Gymraeg yn y brifddinas. Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. 

 

 

— Rhaglen o weithgareddau wedi eu cydlynu gan drefnwyr Tafwyl, Menter Caerdydd

— Llwyfan perfformio ar gyfer gigs acwstig, nosweithiau comedi a stomp

— Cyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf

— Gwersi Cymraeg i ddysgwyr gan Brifysgol Caerdydd

— Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg

— Ystafelloedd digwyddiadau godidog i'w llogi

— Adloniant byw Cymraeg

— Amgueddfa Stori Caerdydd

 

Sut i Gefnogi?

Am y tro cyntaf yn ei hanes mae gan Gaerdydd ganolfan i bobl o bob oedran a chefndir i ddefnyddio, clywed, dysgu, ymarfer a chymdeithasu yn Gymraeg. Mae yno naws gyfoes a chyffrous lle gelli fwynhau amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant Cymraeg.

Rydym wedi derbyn nawdd i addasu’r adeilad ond mae angen cefnogaeth ac ewyllys da’r gymuned er mwyn cynnal y ganolfan wedi i’r drysau agor.

Drwy gytuno i fod yn "'Ffrind" i Yr Hen Lyfrgell gallwch dderbyn gostyngiadau yn Cegin Bar Amser a Siop Bodlon, cyfle cyntaf i archebu tocynnau a llu o fanteision eraill. 

 

Cofrestra nawr i fod yn Ffrind i’r Hen Lyfrgell  

http://yrhenlyfrgell.cymru/ffrindiau/

 

Am fwy o wybodaeth am Yr Hen Lyfrgell cysylltwch â ni drwy ebost ar post@yrhenlyfrgell.cymru

neu drwy gysylltu â Nia Ramage, Cyfarwyddwr dros dro Yr Hen Lyfrgell ar nia.ramage@yrhenlyfrgell.cymru

 

Rhif ffon: 07342 354 356

 

Twitter: @henlyfrgell          
Facebook:Yr Hen Lyfrgell