Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Teulu

Mae gweithgareddau teulu Menter Caerdydd mewn partneriaeth â GLL, Cyngor Caerdydd,  Adran Chwaraeon yr Urdd a Theuluoedd yn Gyntaf.

Pel-Droed Bach-LLAWN

Neuadd Chwaraeon Talybont, Western Avenue

Amser Stori Cathays

Llyfrgell Cathays

Amser Stori Treganna

Llyfrgell Treganna

Amser Stori Penylan

Llyfrgell Penylan

Amser Stori Radur

Llyfrgell Radur

Amser Stori yr Eglwys Newydd

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Amser Stori Grangetown

Llyfrgell Hwb Grangetown

Amser Stori Llyfrgell Canolog

Llyfrgell Canolog Caerdydd

Amser Stori Trelai

Llyfrgell Hwb Trelai

Cwrs Blasu Pel-Droed Bach

Neuadd Chwaraeon Talybont, Western Avenue

Gymnasteg Bach

Planet Gymnastics, Heol Penarth, CF11 8TR

Rygbi Bach 3-4 oed

Neuadd Chwaraeon Talybont Western Avenue

Rygbi Bach 2½-3 oed

Neuadd Chwaraeon Talybont, Western Avenue

Nofio i Ddechreuwyr (Dydd Iau)

Canolfan y Tyllgoed

Plantos Heini - Dydd Gwener

Canolfan Ieuenctid Canol Caerdydd, Sblot CF24 5HF

Bygi Heini

Caeau Pontcanna - wrth Neuadd y Sgowtiaid

Plantos Heini - Dydd Llun

Planed Gymnasteg, Heol Penarth, Caerdydd

Bygi Heini

Bore Iau 10.30a.m - 11.15am

Cwrs 8 wythnos.

Chwefror 8fed - Mawrth 29ain 10:30am- 11:15am

 

Cyfle gwych i rieni gadw'n heini gyda rhaglen ymarfer corff dan arweiniad Cadi Fôn. Bydd y sesiynau’n cynnwys cerdded hamddenol a chyflym a bydd ymarferion amrywiol i gryfhau a thonio’r cyhyrau.

Nid oes angen i chi boeni am drefnu gofal i'r plant - dewch â nhw gyda chi yn y bygi!

 

Argymhellir chi i beidio â gwneud ymarfer corff tan 6 wythnos wedi'r enedigaeth. Gwnewch yn siwr eich bod yn trafod gyda'ch doctor neu'ch ymwelydd iechyd cyn cymryd rhan.

 

 

 

Caeau Pontcanna - wrth Neuadd y Sgowtiaid

£40.00 8 wythnos

Archebwch Nawr

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
leah@mentercaerdydd.cymru

Welsh Government