Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Tafwyl

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb!

 

Sefydlwyd yr ŵyl yn dilyn gofynion trigolion Caerdydd am ŵyl i godi proffil y Gymraeg yn y brifddinas. Prif ddigwyddiad Tafwyl yw Ffair Tafwyl sydd wedi datblygu ers 2006 fel diwrnod llawn hwyl, sy’n gyfuniad o ddigwyddiadau artistig, cerddorol, diwylliannol a chwaraeon i gyd trwy’r iaith Cymraeg. Yn 2011 gyda chynulleidfa o 2,700 roedd y ffair yn rhy fawr i’r lleoliad yn ardd Tafarn y Mochyn Du ger Gerddi Soffia ac oedd  rhaid adolygu’r trefniadau a darganfod lleoliad mwy addas ar gyfer 2012.

 

Ers 2012 mae Tafwyl yn ran o Ŵyl Caerdydd – sef casgliad o ddigwyddiadau o Fehefin i Fedi ar draws y ddinas a cartref Ffair Tafwyl bellach yw un o brif atyniadau traftaedaeth Cymru, Castell Caerdydd.

 

Yn 2015 y prif nod oedd adeiladu ar lwyddiant yr ŵyl gan gynnal Ffair Tafwyl dros deuddydd, ac unwaith eto cynnal prif ddigwyddiad Tafwyl yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru – Castell Caerdydd – a’i gadw yn ŵyl rad ac am ddim.

 

Mynychodd dros 35,500 o bobl Tafwyl 2015 (Gŵyl 9 ddiwrnod o hyd), cynnydd o 90% o’i gymharu â’r 18,717 o bobl a fynychodd yn 2014. Mynychodd 22,000 o bobl Ffair Tafwyl ar y dydd Sadwrn a 12,000 ar y dydd Sul. Y targed ar gyfer 2015 oedd 25,000 – felly roedd y ffigyrau 54% yn fwy na’r disgwyl. Daeth dros 1,500 ychwanegol i 29 o ddigwyddiadau ffrinjTafwyl gan ddod a niferoedd Tafwyl 2015 i dros 35,500.

 

Cyhoeddi cartref newydd Tafwyl ar #DyddMiwsigCymru

Ar Ddydd Miwsig Cymru, pleser yw cyhoeddi dyddiad a chartref dros dro Tafwyl 2017.

Bydd Gŵyl Gymraeg Caerdydd yn cael ei chynnal ar Orffennaf 1 a 2, a hynny yng Nghaeau Llandaf yn hytrach na Chastell Caerdydd am flwyddyn.

Bydd y castell yn cael ei ddefnyddio gan UEFA wrth i Gaerdydd groesawu Cynghrair y Pencampwyr i’r ddinas. Wrth ail-leoli, rydym yn falch iawn mai Caeau Llandaf sydd wedi cael ei ddewis fel cartref i’r ŵyl am y flwyddyn, ac yn edrych ymlaen at ddod â'r digwyddiad i’r ardal.

Bydd yr ŵyl yn parhau i fod yn ddigwyddiad 9 diwrnod o hyd; gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis, bariau a chanolfannau celf am 7 diwrnod, gan orffen gyda'r prif ddigwyddiad yng Nghaeau Llandaf dros y penwythnos olaf.

Bydd yr ŵyl yng Nghaeau Llandaf yn parhau i ddod a’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd ag ardal bwyd stryd fawr.

Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad ac am ddim, gyda chroeso mawr i bawb - yn siaradwr Cymraeg neu beidio. Mae'n ddigwyddiad gwych i ddysgwyr a phobl sy'n awyddus i gael eu blas cyntaf o’r iaith a diwylliant Gymraeg.

Byddwn yn cyhoeddi rhaglen lawn Gŵyl Tafwyl yn fuan felly cadwch lygaid ar y wefan am y newyddion diweddaraf.

 

 Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
llinoswilliams@mentercaerdydd.org