Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Tafwyl

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg a gwahoddiad i bawb!

 

Sefydlwyd yr ŵyl yn dilyn gofynion trigolion Caerdydd am ŵyl i godi proffil y Gymraeg yn y brifddinas. Prif ddigwyddiad Tafwyl yw Ffair Tafwyl sydd wedi datblygu ers 2006 fel diwrnod llawn hwyl, sy’n gyfuniad o ddigwyddiadau artistig, cerddorol, diwylliannol a chwaraeon i gyd trwy’r iaith Cymraeg. Yn 2011 gyda chynulleidfa o 2,700 roedd y ffair yn rhy fawr i’r lleoliad yn ardd Tafarn y Mochyn Du ger Gerddi Soffia ac oedd  rhaid adolygu’r trefniadau a darganfod lleoliad mwy addas ar gyfer 2012.

 

Ers 2012 mae Tafwyl yn ran o Ŵyl Caerdydd – sef casgliad o ddigwyddiadau o Fehefin i Fedi ar draws y ddinas a cartref Ffair Tafwyl bellach yw un o brif atyniadau traftaedaeth Cymru, Castell Caerdydd.

 

Yn 2015 y prif nod oedd adeiladu ar lwyddiant yr ŵyl gan gynnal Ffair Tafwyl dros deuddydd, ac unwaith eto cynnal prif ddigwyddiad Tafwyl yn un o brif atyniadau treftadaeth Cymru – Castell Caerdydd – a’i gadw yn ŵyl rad ac am ddim.

 

Mynychodd dros 35,500 o bobl Tafwyl 2015 (Gŵyl 9 ddiwrnod o hyd), cynnydd o 90% o’i gymharu â’r 18,717 o bobl a fynychodd yn 2014. Mynychodd 22,000 o bobl Ffair Tafwyl ar y dydd Sadwrn a 12,000 ar y dydd Sul. Y targed ar gyfer 2015 oedd 25,000 – felly roedd y ffigyrau 54% yn fwy na’r disgwyl. Daeth dros 1,500 ychwanegol i 29 o ddigwyddiadau ffrinjTafwyl gan ddod a niferoedd Tafwyl 2015 i dros 35,500.

 

TAFWYL 2016

Bydd prif ddigwyddiad Gŵyl Tafwyl 2016, Ffair Tafwyl, yn cael ei gynnal unwaith eto yng Nghastell Caerdydd – ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf. Dilynwch a hoffwch ni ar Facebook a Twitter am fwy o newyddion Tafwyl 2016.

 

WYTHNOS TAFWYL

Y gobaith yw cynnal gŵyl ffrinj yn ran o Tafwyl 2016 unwaith eto, gyda llu o ddigwyddiadau ar hyd a lled y ddinas. Byddwn yn cyd-drefnu digwyddiadau gyda cherddoriaeth byw, llenyddiaeth, dramâu, chwaraeon, digwyddiadau i ddysgwyr a digwyddiadau plant, gan obeithio bydd rhywbeth at ddant pawb. Os hoffech chi gynnig syniad, neu trefnu digwyddiad fel rhan o Wythnos Tafwyl cysyllwtch â llinos@mentercaerdydd.cymru

 

Gwerthusiad o Ŵyl Tafwyl 2015: Cliciwch yma i ddarllen y gwerthusiad.

 

Lluniau Tafwyl 2015: Cliciwch yma i weld casgliad o luniau Tafwyl 2015 

 

Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl ewch i www.tafwyl.org 

 

 Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
llinoswilliams@mentercaerdydd.org