Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

 

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Gwersyll Pêl-Rwyd, Bl.5+6

Canolfan Chwaraeon Rhyngwladol, Lecwydd

Gwersyll Pêl-Rwyd, Bl.3+4

Canolfan Chwaraeon Rhyngwladol, Lecwydd

Gweithdy Gymnasteg a Trampolin (7-11 oed)

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Gwersyll Aml-chwaraeon - Dydd Llun

Ysgol GG. Glantaf. CF14 2JL.

Gwersyll Aml-chwaraeon - Dydd Mawrth

Ysgol Glantaf, CF14 2JL

Nofio dwys, Tyllgoed (5-7 oed)

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Gweithdy Dawns (4-7 oed) : * *LLAWN **

Canolfan Chwaraeon Rhyngwladol, Lecwydd.

Nofio Dwys, Llanrhymni. (4-7 oed)

Canolfan Hamdden y Dwyrain (Llanrhymni)

BWRLWM Llanedeyrn

Ysgol y Berllan Deg

BWRLWM Caerau

Ysgol Nant Caerau, Ffordd Caerau

BWRLWM Y Tyllgoed

Ysgol Coed y Gof

BWRLWM Mynydd Bychan

Ysgol Mynydd Bychan

BWRLWM Sblot

Ysgol Glan Morfa

Am wybodaeth bellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru