Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Twrnament 6 bob ochr

Powerleague, Manor Way, Caerdydd CF14 1RF

Hyfforddiant Pêl-droed Merched

Powerleague, Manor Way, Caerdydd CF14 1RF

Offerynnau Sbwriel (Bl. 3 - 6)

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes / The Hayes

Gweithdy Drama yn Yr Hen Lyfrgell (bl. 3-6)

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes / The Hayes

Gweithdy Ukulele Blwyddyn 7, 8 + 9

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes / The Hayes

Dawns

Canolfan Urdd Bae Caerdydd

Nofio Dwys

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Gweithdy Gymnasteg

Planet Gymnastics, Heol Penarth

Diwrnod Chwaraeon (Bl. 3 -6)

Ysgol Plasmawr, Pentrebane Rd, Cardiff CF5 3PZ

Marchogaeth bl.3-6

Ysgol Farchogaeth Liege Manor Equestrian Centre, Bro Morgannwg CF5 6TQ

BWRLWM Llanedeyrn

Ysgol y Berllan Deg

BWRLWM Gabalfa

Ysgol Glan Ceubal

BWRLWM Caerau

Ysgol Nant Caerau, Ffordd Caerau

BWRLWM Y Tyllgoed

Ysgol Coed y Gof

BWRLWM Mynydd Bychan

Ysgol Mynydd Bychan

BWRLWM Trowbridge

Ysgol Pen y Pil

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
lia@mentercaerdydd.cymru