Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

 

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Gweithdy Crefftau'r Hydref, Bl.3-6

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Nofio dwys, Derbyn-Bl.2

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Gweithdy Harddwch a Thrin Gwallt, Bl.5+6

Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Gweithdy Harddwch a Thrin Gwallt, Bl.3+4

Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Gweithdy Crefftau'r Hydref, Derbyn-Bl.2

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Nofio Dwys, 3+4 Oed

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Bwrlwm

Sesiynau Chwarae Agored

Am wybodaeth bellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru