Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

 

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Gweithdy Drama

Ysgol y Berllan Deg, Llanedern. CF23 9LD

Gweithdy Ukulele (6-11 oed) : LLAWN

STAR Hub, Tremorfa. CF24 2SJ

Gwersyll Aml-Chwaraeon : Bro Edern.

Ysgol Bro Edern, Llanedern.

Gwersyll Aml-Chwaraeon : Glantaf.

Ysgol GG. Glantaf. CF14 2JL.

Nofio Dwys, Tyllgoed (3-4 oed)

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Nofio dwys, Tyllgoed (5-7 oed)

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Hyfforddiant Pêl-droed Merched (4-7 oed)

Powerleague, Manor Way, Caerdydd CF14 1RF

Diwrnod Marchogaeth (7-11 oed)

Canolfan Farchogaeth Liege Manor, Bro Morgannwg CF5 6TQ

BWRLWM Llanedeyrn

Ysgol y Berllan Deg

BWRLWM Caerau

Ysgol Nant Caerau, Ffordd Caerau

BWRLWM Y Tyllgoed

Ysgol Coed y Gof

BWRLWM Mynydd Bychan

Ysgol Mynydd Bychan

BWRLWM Sblot

Ysgol Glan Morfa

Am wybodaeth bellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru