Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

 

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

Gweithdy Ffilm a Theledu, Bl.7-9

Yr ATRiuM, Prifysgol De Cymru. CF24 2FN.

Gweithdy Perfformio, Bl. 7-9

Theatr Michael Sheen, Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Gweithdy Harddwch a Thrin Gwallt, Bl.7-9

Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Diwrnod Chwaraeon yr Haf, Bl.3-6

Ysgol GG. Glantaf, Gogledd Llandaf. CF14 2JL.

Gweithdy Harddwch a Thrin Gwallt, Bl.5+6

Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Gweithdy Perfformio, Bl.3-6

Theatr Michael Sheen, Coleg Caerdydd a'r Fro. CF10 5FE.

Nofio Dwys

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Bwrlwm

Sesiynau Chwarae Agored

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
sian.davenport@mentercaerdydd.cymru