Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gweithgareddau Gwyliau

 

Trefnir ein gwasanaeth chwarae agored gwyliau mewn cydweithediad â Chyngor Caerdydd.

Trefnir y gweithdai gwyliau mewn partneriaeth rhwng Menter Caerdydd, Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, Coleg Caerdydd a'r Fro, a Chyngor Caerdydd.Mae archebion yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

 

BWRLWM Llanedeyrn

Ysgol y Berllan Deg

BWRLWM Caerau

Ysgol Nant Caerau, Ffordd Caerau

BWRLWM Y Tyllgoed

Ysgol Coed y Gof

BWRLWM Mynydd Bychan

Ysgol Mynydd Bychan

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888
neu
angharad@mentercaerdydd.cymru