Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gofal Plant

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn Ysgol Treganna a Melin Gruffydd. 

Gweithgareddau dyddiol, teithiau wythnosol, coginio, chwarae, paentio, cornel ddarllen, gemau parasiwt a mwy!

 

*** Cynnig Arbennig - Dydd Gwener - £15 yn unig! *** (os talwch y pris llawn o £23 am y Dydd Gwener gyda Paypal, cewch ad-daliad o £8 - fel arall, gallwch dalu gyda cherdyn dros y ffon am y swm cywir o £15)

 

 

Cynllun Gofal Sulgwyn 2017

  £23 y dydd

Ysgol Treganna - 8.30a.m - 5.30p.m

30/05/2017 - 02/06/2017

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Sulgwyn 2017

  £23 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8.30a.m - 5.30p.m

30/05/2017 - 02/06/2017

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

Amserlen

 

 

"Roeddwn ni yn gweld y staff yn gyfeillgar ac yn groesawgar iawn bore a phrynhawn. Fe fwynheoedd fy mhlentyn ac ma fe am fynd eto blwyddyn nesa felly ma hwnna yn dweud y cyfan i fi."

"Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."