Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gofal Plant

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn Ysgol Treganna a Melin Gruffydd. 

Gweithgareddau amrywiol o weithdy Antur Bach yn adeiladu coelcerth, tostio malws melys a gweithgareddau awyr agored, gweithdy Celf a Chrefft, gweithdy Chwaraeon a thaith i'r Sinema- heb son am y coginio, chwarae, paentio, cornel ddarllen, gemau parasiwt a mwy!

 

Cynllun Gofal Chwefror 2017

  £23 y dydd

Ysgol Treganna - 8.30a.m - 5.30p.m

24/02/2017 - 24/02/2017

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Chwefror 2017

  £23 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8.30a.m - 5.30p.m

01/01/1970 - 01/01/1970

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

caerdydd-cymraeg.png

 

 

"Roeddwn ni yn gweld y staff yn gyfeillgar ac yn groesawgar iawn bore a phrynhawn. Fe fwynheoedd fy mhlentyn ac ma fe am fynd eto blwyddyn nesa felly ma hwnna yn dweud y cyfan i fi."

"Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."