Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gofal Plant

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn Ysgol Treganna a Melin Gruffydd. 

Gweithgareddau dyddiol, teithiau wythnosol, coginio, chwarae, paentio, cornel ddarllen, gemau parasiwt a mwy!

 

***Cynnig Arbennig *** Dydd Gwener *** £15 yn unig ***

(Os yn talu gyda Paypal, cewch ad-daliad o £8 wedi i'r swm llawn o £23 gael ei godi)

 

Timetables

Mae'r amserlen o weithgareddau i'w weld isod, ond nodwch y gallai ffactorau anrhagweladwy fel tywydd gwael neu salwch ar y diwrnod olygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r trefniadau yma ar fyr rybudd.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)

 

Cynllun Gofal Haf 2017

  £23 y dydd

Ysgol Treganna - 8.30a.m - 5.30p.m

24/07/2017 - 25/08/2017

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Haf 2017

  £23 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8.30a.m - 5.30p.m

24/07/2017 - 18/08/2017

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

Amserlen

 

 

"Roeddwn ni yn gweld y staff yn gyfeillgar ac yn groesawgar iawn bore a phrynhawn. Fe fwynheoedd fy mhlentyn ac ma fe am fynd eto blwyddyn nesa felly ma hwnna yn dweud y cyfan i fi."

"Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."