Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gofal Plant

Cynllun Gofal Pasg 2018

Gwasanaeth Cynllun Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn Ysgol Treganna a Melin Gruffydd. 

Gweithgareddau dyddiol, taith i Dan yr Ogof a Mountain View Ranch, coginio, chwarae, crefft, partion, cornel ddarllen, gemau parasiwt a mwy wedi'u teilwra i oed y plant.

Ar agor rhwng 8:30-5:30 bob dydd yn ystod gwyliau'r ysgol ag eithrio Gwyl y Banc.

 
** Cynnig Arbennig - Dydd Gwener £15 ** (Noder: os telir gyda PayPal, cewch ad-daliad o £8 wedi i chi dalu'r pris llawn o £23)
***Os nad ydych yn medru clicio i wneud archeb, golyga hyn bod y diwrnod hwnnw'n llawn ac bod y system archebu wedi cau***

 

 

Mae'r amserlen o weithgareddau i'w weld isod, ond nodwch y gallai ffactorau anrhagweladwy fel tywydd gwael neu salwch ar y diwrnod olygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r trefniadau yma ar fyr rybudd.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl Banc)


 

Cynllun Gofal Pasg 2018

  £23 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

05/04/2018 - 09/04/2018

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Pasg 2018

  £23 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

09/04/2018 - 09/04/2018

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

MC1-2.jpg MC1-2.jpg

 

 

"Roeddwn ni yn gweld y staff yn gyfeillgar ac yn groesawgar iawn bore a phrynhawn. Fe fwynheoedd fy mhlentyn ac ma fe am fynd eto blwyddyn nesa felly ma hwnna yn dweud y cyfan i fi."

"Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."