Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Eisteddfod 2018

Eisteddfod 2018

Os ydych am ymuno a Phwyllgor Apel lleol dyma'r manylion cyswllt

 

Treganna, Parc Fictoria a Phontcanna - pwyllgorcanna@gmail.com

Eglwys Newydd, Ystum Taf a Gabalfa - apelgenyt@yahoo.com, Facebook- Pwyllgor Apel Eglwys Newydd, Ystum Taf a gabalfa- Eisteddfod Caerdydd 2018, Twitter - @apelGENYT

Sblot ac Adamsdown - gugwil@gmail.com

Rhiwbeina a Llanishen - loisrich@hotmail.com

Penylan, Cyncoed, y Rhath a Cathays - lowri.cooke@live.co.uk

Llandaf a Danescourt - pwyllgorllandaf2018@gmail.com, Facebook - Pwyllgor Apel Llandaf a Danescourt Eisteddfod 2018

Pentyrch a Creigiau -- rhianbrewster@gmail.com, Twitter - @ApelPC2018, Facebook - Pwyllgor Apel Pentyrch a Creigiau 

Radur a'r Garth - cylchradurgarth@gmail.com, www.facebook.com/cylchradurgarth