Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Cyrsiau Hyfforddiant

Hyfforddiant

 

Gallwn deilwra cyrsiau hyfforddiant i'ch staff yn eich gweithle chi. Gallwn gynnig Cyrsiau Cymorth Cyntaf 6 neu 12 awr, Hylendid Bwyd, Amddiffyn Plant a llawer mwy. Cysylltwch a leanne@mentercaerdydd.cymru i drafod anghenion hyfforddiant eich staff chi. 

 

"Diolch yn fawr iawn i Trystan a Menter Caerdydd am drefnu cwrs Cymorth Cyntaf i rieni. Dwi wedi dysgu gymaint, ac yn llawer mwy hyderus os byddai gofyn i mi ddelio gydag argyfwng. Roedd e’n grêt i allu dod a’r babi gyda ni hefyd, ac roedd Trystan wedi neud pawb i deimlo’n hollol gyfforddus, ac yn ddigon parod i ateb unrhyw gwestiynau. Roedd pob elfen o’r cwrs yn berthnasol, ac yn agoriad llygaid wrth glywed profiadau go iawn."  

 

" Cwrs defnyddiol a da iawn sydd llawn gwybodaeth, ffeithiau ac awgrymiadau sy'n magu hyder - yn enwedig i famau newydd! Mae Trystan yn llwyddo i gynnal y cwrs mewn modd anffurfiol felly doeddem ni ddim yn ofn gofyn cwestiynnau "twp"! Cyfle gwych hefyd i gwrdd a rhieni eraill a chymharu nodiadau cysgu, bwydo, pwysau'r babi ayyb! Mae'n werth yr arian a dwi eisioes wedi argymell y cwrs i ffrindiau!"

Cymorth Cyntaf Rieni Newydd

Gallwn deilwra cwrs i chi a'ch ffrindiau

Hylendid Bwyd - Mis Gorffennaf 2017

Dyddiad i'w gadarnhau