Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

Clwb Ukulele, Bl.7-9

Chapter, Treganna

Clwb Ukulele, Bl.4-6

Chapter, Treganna

Dawnswyr Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Clwb Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell

Gymnasteg Uwch

Planet Gymnastics - Heol Penarth

Pel- Rwyd Bach Bro Edern

Ysgol Bro Edern

Pel-Rwyd Bach Treganna

Ysgol Treganna

Clwb Pel-Rwyd Bro Edern

Ysgol Uwchradd Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Pel Rwyd Treganna

Ysgol Gymraeg Treganna

Clwb Rygbi Powerleague

Canolfan Powerleague

Clwb Planed Gymnasteg

Planet Gymnastics - Heol Penarth

ifanc.gif

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu leanne@mentercaerdydd.org