Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â GLL, Cyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

**Newydd** : Clwb Celf a Chrefft

Hyb STAR, Tremorfa. CF24 2SJ

**NEWYDD** : Clwb Ukulele, bl.3-6

Ysgol Treganna, CF11 8DG

**Newydd** : Clwb Trampolin

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Clwb Nofio'r Dwyrain

Canolfan Hamdden y Dwyrain

Clwb Dawnswyr Bach y Dre'

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Clwb Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell

Clwb Planed Gymnasteg Uwch

Planet Gymnastics - Heol Penarth

Pel-Rwyd Bach Bro Edern

Ysgol Bro Edern

Clwb Pel-Rwyd Bro Edern

Ysgol Uwchradd Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Nofio y Gorllewin

Canolfan Hamdden y Gorllewin

Clwb Pel-Rwyd Y Gorllewin

Ysgol Gymraeg Treganna

Clwb Rygbi Powerleague - Bechgyn

Canolfan Powerleague

Clwb Planed Gymnasteg

Planet Gymnastics - Heol Penarth

ifanc.gif

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu sian.davenport@caerdydd.cymru