Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

*NEWYDD*: Clwb Ukulele, Bl.7-9

Chapter, Treganna

*NEWYDD * : Clwb Athletau

Caeau Pontcanna

*NEWYDD* : Clwb Criced

Caeau Llandaf

Dawnswyr Bach y Dre'

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Clwb Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell

*NEWYDD* : Clwb Tenis

Parc Fictoria

Clwb Planed Gymnasteg Uwch

Planet Gymnastics - Heol Penarth

Pel- Rwyd Bach Bro Edern

Ysgol Bro Edern

Pel-Rwyd Bach Treganna

Ysgol Treganna

Clwb Pel-Rwyd Bro Edern

Ysgol Uwchradd Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Pel-Rwyd Treganna

Ysgol Gymraeg Treganna

Clwb Rygbi Powerleague

Canolfan Powerleague

Clwb Planed Gymnasteg

Planet Gymnastics - Heol Penarth

ifanc.gif

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu sian.davenport@caerdydd.cymru