Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

**Newydd** : Clwb Trampolin

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

**Newydd** : Clwb Rygbi Powerleague - Merched

Canolfan Powerleague, Manor Way.

*NEWYDD*: Clwb Ukulele, Bl.3-6

Chapter, Treganna

Clwb Nofio'r Dwyrain

Canolfan Hamdden y Dwyrain

Clwb Dawnswyr Bach y Dre'

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Clwb Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell

Clwb Planed Gymnasteg Uwch

Planet Gymnastics - Heol Penarth

Pel-Rwyd Bach Bro Edern

Ysgol Bro Edern

Clwb Pel-Rwyd Bro Edern

Ysgol Uwchradd Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Nofio y Gorllewin

Canolfan Hamdden y Gorllewin

Clwb Pel-Rwyd Y Gorllewin

Ysgol Gymraeg Treganna

Clwb Rygbi Powerleague - Bechgyn

Canolfan Powerleague

Clwb Planed Gymnasteg

Planet Gymnastics - Heol Penarth

ifanc.gif

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu sian.davenport@caerdydd.cymru