Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â GLL, Cyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

*NEWYDD* : Clwb Drama, Y Dwyrain

Ysgol y Berllan Deg, Llanedern. CF23 9LD

*NEWYDD * : Clwb Nofio STAR

STAR Hub, Tremorfa. CF24 2SJ

Rygbi (Derbyn-Bl.1)

Canolfan Powerleague, Manor Way. CF14 1RF

Gymnasteg Uwch

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Gymnasteg (Bl.3-6)

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Gymnasteg (Derbyn-Bl.2)

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Pêl-Rwyd, Y Dwyrain (Bl.5+6)

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Pêl-Rwyd, Y Dwyrain (Bl.3+4)

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Pêl-rwyd Bach, Y Dwyrain

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Nofio'r Dwyrain

Canolfan Hamdden y Dwyrain, Llanrhymni.

Clwb Nofio Llanisien

Canolfan Hamdden Llanishen

Clwb Nofio'r Gorllewin

Canolfan Hamdden y Gorllewin, Trelai

Clwb Nofio'r Tyllgoed

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

**NEWYDD** : Clwb Athletau - Y Rhath

Maes Hamdden, Parc y Rhath

Clwb Drama, Bl.3-6 : LLAWN

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Dawnswyr Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

*NEWYDD*: Clwb Ukulele, 6-11oed

STAR Hub, Tremorfa. CF24 2SJ

*NEWYDD* : Clwb Criced

Caeau Llandaf

*NEWYDD* : Clwb Tenis

Parc Fictoria

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu sian.davenport@caerdydd.cymru