Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Clybiau

Mae holl glybiau hamdden Menter Caerdydd mewn partneriaeth â GLL, Cyngor Caerdydd ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru

Clwb Drama YHL, bl.3-6

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Clwb Trampolin, bl.5+6

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Clwb Trampolin, bl.2-4

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Clwb Drama Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Dawnswyr Bach y Dre

Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Gymnasteg Uwch

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Gymnasteg, Bl.3-6

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Gymnasteg, Derbyn-Bl.2

Planed Gymnasteg, Heol Penarth.

Rygbi (Derbyn-Bl.1)

Canolfan Powerleague

Pêl-Rwyd, Y Dwyrain (Bl.5+6)

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Clwb Pêl-Rwyd, Y Dwyrain (Bl.3+4)

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Pêl-rwyd Bach, Y Dwyrain

Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn

Nofio'r Gorllewin

Canolfan Hamdden y Gorllewin (Trelai)

Nofio'r Tyllgoed

Canolfan Hamdden y Tyllgoed

Nofio'r Dwyrain

Canolfan Hamdden y Dwyrain (Llanrhymni)

Nofio Llanisien

Canolfan Hamdden Llanisien

ifanc.gif

Am wybodaeth pellach: 029 2068 9888

  neu sian.davenport@caerdydd.cymru