Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gwirfoddolwyr / Swyddi

Swyddi


CYFARWYDDWR YR HEN LYFRGELL, CANOLFAN GYMRAEG CAERDYDD
 

Ein nod yw cynnal canolfan groesawgar yng nghalon ein prifddinas sy’n dathlu, hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg fel iaith fyw ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd a’i hymwelwyr.

Rydym yn awyddus i benodi person egnïol sydd â phrofiad o ddatblygu partneriaethau, cydlynu a chadw strwythur gweinyddol tynn yn ymwneud â holl elfennau gwaith Yr Hen Lyfrgell.  Dylai’r ymgeisydd hefyd fod yn frwd dros y Gymraeg, yn deall amryw gymunedau’r brifddinas ac yn gyfathrebwr cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflog - £28,927 pro rata

DYDDIAD CAU: 12pm dydd Iau 6ed Hydref 2016
CYFWELIADAU: Dydd Mawrth, 11eg Hydref 2016

Disgrifiad Swydd Llawn

Os am ymgeisio danfonwch CV a Datganiad Cefnogol at Siân Lewis (Prif Weithredwr Menter Caerdydd) - sianlewis@mentercaerdydd.cymru / 02920 689888


Gwirfoddoli

Hoffech chi wirfoddoli gyda Menter Caerdydd?
'Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar a brwdfrydig i wirfoddoli mewn sesiynau Amser Stori ar y cyd rhwng Llyfrgelloedd Caerdydd, boreau a nosweithiau dysgwyr yn y Mochyn Du a Chapter a sesiynau gyda'r henoed.

Cwblhewch y ffurflen isod a'i ddanfon at marirhys@mentercaerdydd.org / Menter Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerydd, Llanisien, CF14 5GG

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda marirhys@mentercaerdydd.org
02920 689888

Ffurflen Wirfoddoli