Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gwirfoddolwyr / Swyddi

Swyddi

PRIF WEITHREDWR

MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG

Yn dilyn penodiad ein Prif Weithredwr presennol i rôl Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru,  ‘rydym yn chwilio
am arweinydd ysbrydoledig sy'n frwdfrydig dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i'r cyfnod nesaf
 gan gynnwys dathliadau 20 mlynedd Menter Caerdydd yn 2018.

Y Prif Weithredwr sydd, mewn cydweithrediad a’r Byrddau Rheoli, yn gosod cyfeiriad strategol
i holl waith y ddwy Fenter ac sy’n gweithredu fel llysgennad dros bopeth mae’n ei gynrychioli.
Mae’n gyfrifol am roi arweiniad ac ysbrydoli 12 o staff a sicrhau cyfathrebu effeithiol gyda rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr.

Mae croeso i chi gysylltu â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 07826 000704
neu sian@mentercaerdydd.cymru am sgwrs anffurfiol am y swydd.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â swyddi@effectusHR.com

Cyflog: £42,979 - £51,862 

Dyddiad Cau:  Dydd Llun 23ain Hydref 2017 (Hanner Dydd)


**********************************************************************************************


Arweinyddion Lefel 3 ,  Staff Cynorthwyol Lefel 2 a Cynorthwywyr Chwarae

Mae Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg yn chwilio am unigolion addas a brwdfrydig i weithio ar ein gwasanaethau Cynlluniau Gofal a Bwrlwm yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol.

 

Lleoliadau

 • Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
 • Ysgol Treganna, Treganna, Caerdydd
 • Ysgol Bro Morgannwg, Y Barri, Bro Morgannwg
 • Ysgol Nant Caerau, Trelai
 • Ysgol Coed y Gof,  Pentrebane
 • Ysgol Pen y Pil,  Trowbridge
 • Ysgol Berllan Deg, Penylan
 • Ysgol Glan Morfa, Sblot
 • Ysgol Mynydd Bychan, Mynydd Bychan

 

Cyfnodau Gweithio

 

 • Hanner Tymor Chwefror
 • Gwyliau Pasg (ag eithrio’r Gwyliau Banc)
 • Hanner Tymor Sulgwyn (ag eithrio’r Gŵyl Banc)
 • Gwyliau Haf (4 wythnos cyntaf)
 • Hanner Tymor Hydref

Bydd hefyd disgwyl gweithio hyd at 2 ddiwrnod pob ochr i’r Cynlluniau Gofal, ar sail hyblyg (flexi).

 

Tâl

Arweinydd Lefel 3 - £10.40 yr awr

Cynorthwydd Lefel 2 - £5.75 - £7.95 yr awr 

Cynorthwydd Chwarae - Isafswm cyflog Cenedlaethol

am fwy o wybodaeth, cysylltwch a leanne@mentercaerdydd.cymru.

Gwirfoddoli

Hoffech chi wirfoddoli gyda Menter Caerdydd?
'Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar a brwdfrydig i wirfoddoli mewn sesiynau Amser Stori ar y cyd rhwng Llyfrgelloedd Caerdydd, boreau a nosweithiau dysgwyr yn y Mochyn Du a Chapter a sesiynau gyda'r henoed.

Cwblhewch y ffurflen isod a'i ddanfon at Menter Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerydd, Llanisien, CF14 5GG

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda leanne@mentercaedydd.cymru
02920 689888

Ffurflen Wirfoddoli