Help / Cymorth
facebook.png twitter.png you tube icon

Gwirfoddolwyr / Swyddi

Swyddi

Arwenyddion Lefel 3 ,  Staff Cynorthwyol Lefel 2 a Cynorthwywyr Chwarae

Mae Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg yn chwilio am unigolion addas a brwdfrydig i weithio ar ein gwasanaethau Cynlluniau Gofal a Bwrlwm yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol.

 

Lleoliadau

 • Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
 • Ysgol Treganna, Treganna, Caerdydd
 • Ysgol Bro Morgannwg, Y Barri, Bro Morgannwg
 • Ysgol Nant Caerau, Trelai
 • Ysgol Coed y Gof,  Pentrebane
 • Ysgol Pen y Pil,  Trowbridge
 • Ysgol Berllan Deg, Penylan
 • Ysgol Glan Morfa, Sblot
 • Ysgol Mynydd Bychan, Mynydd Bychan

 

Cyfnodau Gweithio

 

 • Hanner Tymor Chwefror
 • Gwyliau Pasg (ag eithrio’r Gwyliau Banc)
 • Hanner Tymor Sulgwyn (ag eithrio’r Gŵyl Banc)
 • Gwyliau Haf (4 wythnos cyntaf)
 • Hanner Tymor Hydref

Bydd hefyd disgwyl gweithio hyd at 2 ddiwrnod pob ochr i’r Cynlluniau Gofal, ar sail hyblyg (flexi).

 

Tâl

Arweinydd Lefel 3 - £10.40 yr awr

Cynorthwydd Lefel 2 - £5.75 - £7.95 yr awr 

Cynorthwydd Chwarae - Isafswm cyflog Cenedlaethol

am fwy o wybodaeth, cysylltwch a leanne@mentercaerdydd.cymru.

Gwirfoddoli

Hoffech chi wirfoddoli gyda Menter Caerdydd?
'Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar a brwdfrydig i wirfoddoli mewn sesiynau Amser Stori ar y cyd rhwng Llyfrgelloedd Caerdydd, boreau a nosweithiau dysgwyr yn y Mochyn Du a Chapter a sesiynau gyda'r henoed.

Cwblhewch y ffurflen isod a'i ddanfon at Menter Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerydd, Llanisien, CF14 5GG

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda leanne@mentercaedydd.cymru
02920 689888

Ffurflen Wirfoddoli